Για να σου εξασφαλίσουμε μια καλύτερη εμπειρία στο site μας, χρησιμοποιούμε cookies.

Πολιτική Υπευθυνότητας

Για όλους εμάς η αδιάκοπη προσπάθεια για διατήρηση της κοινωνικής, οικολογικής και πολιτιστικής συνοχής αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων μας, που είναι πάντοτε συμμορφούμενες με τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

Εφαρμόζοντας περιβαλλοντικούς κανόνες, προάγοντας το επιχειρηματικό ήθος και αμβλύνοντας κοινωνικές ανισότητες, προωθούμε και ενθαρρύνουμε μια εταιρική κουλτούρα που σέβεται τις μελλοντικές γενιές και πιστεύει σε έναν καλύτερο κόσμο. Η διαχρονική ευαισθησία που έχει επιδείξει η InterMed σε θέματα Κοινωνικής Ευθύνης, καθώς και το δυναμικό στρατηγικό πλάνο των εντατικοποιημένων της ενεργειών αποτελούν έμπρακτη απόδειξη της υψηλής προτεραιότητας που καταλαμβάνει η κοινωνική της διάσταση.

Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων αυτών, της αποστολής και των αξιών μας, αξιολογούμε τις προσπάθειες του παρελθόντος και σχεδιάζουμε και υλοποιούμε πρωτοβουλίες με οδηγό τρείς «Θεμελιώδεις Αρχές» και πέντε «Άξονες Ευθύνης».

Θεμελιώδεις Αρχές ΕΚΕ της InterMed

1. Ευθυγράμμιση των ενεργειών ΕΚΕ με την Στρατηγική της Εταιρείας που επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της Αξίας του οργανισμού για όλους τους ενδιαφερόμενους (Μετόχους, Stakeholders, Πελάτες, Ανθρώπινο δυναμικό, Κοινωνία, Περιβάλλον), καθώς και τη δημιουργία και διατήρηση Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος.

2.Ενσωμάτωση των ενεργειών ΕΚΕ στην καθημερινότητά μας. Μετέχουμε ενεργά. Ανακυκλώνουμε, μειώνουμε την ενέργεια και την κατανάλωση χαρτιού. Προασπίζουμε την πνευματική ιδιοκτησία. Προάγουμε την ορθολογική συνταγογράφηση και παρέχουμε επιστημονική ενημέρωση υψηλών προδιαγραφών. Συμμετέχουμε σε δράσεις Κοινωνικής Ευαισθησίας προς ευπαθείς ομάδες. Γινόμαστε εθελοντές. Εξασφαλίζουμε πρόσβαση σε φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό συνεργαζόμενοι με ΜΚΟ. Προάγουμε την ενημέρωση του κοινού.

3.Συμμετοχικότητα. Επιλέγουμε τους συνεργάτες μας (πελάτες, προμηθευτές, επαγγελματίες υγείας, κρατικούς φορείς κτλ) με αυστηρά κριτήρια, θέλοντας έτσι να διατηρήσουμε ένα υψηλό επίπεδο επαφών με κοινωνικούς εταίρους που οι αξίες μας συγκλίνουν.
 

Άξονες Ευθύνης της InterMed:

• Πρόσβαση στη Θεραπεία & Ποιότητα Ζωής
• Περιβαλλοντική Διαχείριση & Αειφόρος Ανάπτυξη
• Αλληλεγγύη & Εθελοντισμός
• Ηθικό Eπιχειρείν
• Επιστήμη και Νέα Γενιά

 

1. Πρόσβαση στη θεραπεία & Ποιότητα ζωής

Άμεση προτεραιότητά μας είναι η ανάπτυξη, η παραγωγή και η διάθεση φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών και δερμοκαλλυντικών προϊόντων προστιθέμενης αξίας, που θα απαλλάξουν τους συνανθρώπους μας από ασθένειες και θα συμβάλλουν στη βελτίωση της Ποιότητας Ζωής τους.

Σύμφωνα με την εταιρική μας αποστολή, αναλαμβάνουμε δράση σε τρεις τομείς:

Έρευνα & Ανάπτυξη. Ερευνούμε και αναπτύσσουμε πρωτοποριακά προϊόντα, συνδυάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις στην Ιατρική και στην Κοσμητολογία με τη σύγχρονη φαρμακευτική τεχνολογία. Υποστηρίζοντας την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ενδυναμώνουμε τις συνεργασίες των ερευνητών επιστημόνων μας με ομολόγους τους, προσδοκώντας πάντα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Εξασφάλιση πρόσβασης σε φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό. Είτε μέσω εταιρικών πρωτοβουλιών, είτε συνεργαζόμενοι με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, φροντίζουμε να εξασφαλίσουμε ότι, σε φυσικές καταστροφές, οικονομικές δυσκολίες και κοινωνικές αναταράξεις, οι συνάνθρωποί μας θα έχουν πρόσβαση σε φάρμακα και περίθαλψη.

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για θέματα υγείας: Στόχος μας είναι να διευρύνουμε διαρκώς το κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε, παρέχοντας ενημέρωση για θέματα υγείας (όπως ειδικές παθήσεις και λοιμώξεις) και εκπαιδεύοντας ταυτόχρονα πάνω στους τρόπους αντιμετώπισης των πασχόντων.
 

2. Περιβαλλοντική διαχείριση & αειφόρος ανάπτυξη

Προτεραιότητα μας είναι η διεξαγωγή όλων των δραστηριοτήτων μας με γνώμονα τον απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον, την πρόληψη της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και την πλήρη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, εφαρμόζουμε τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, με στόχο τη μείωση της ρύπανσης και του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος. Για την επίτευξη των παραπάνω δεσμεύσεων, η InterMed εφαρμόζει επιτυχώς από το 2006 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001.

Το Σύστημα αυτό αποτελεί βασικό μοχλό για:

• Τη συνεχή παρακολούθηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας στο φυσικό περιβάλλον και τη λήψη των απαραίτητων προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών.

• Τον καθορισμό σκοπών, μετρήσιμων στόχων και αντίστοιχων προγραμμάτων για την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της εταιρείας.

• Την επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη- εργαζόμενους, προμηθευτές, τοπική κοινωνία, αρχές κλπ.

• Τη διασφάλιση ελέγχου, εντοπισμού και συμμόρφωσης με όλες τις εθνικές και κοινοτικές νομικές απαιτήσεις.

Για να διασφαλίσουμε τη σταθερή λειτουργία και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, φροντίζουμε για την συστηματική ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων μας, προωθώντας την ενεργό συμμετοχή όλων στη συνεχή βελτίωση του Συστήματος και στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων.

Δείτε εδώ την Περιβαλλοντική Πολιτική[ΒΒ1]

EN ISO 14001[ΒΒ2]

Δείτε τον Εταιρικό Απολογισμό Βιωσιμότητας της InterMed εδώ

3. Αλληλεγγύη & Εθελοντισμός - Δράσεις αγάπης

Σεβόμενοι τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας, προσφέρουμε την αρωγή μας, μέσω εντατικών, συστηματικών δράσεων, για την ενίσχυση και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Βασική επιδίωξή μας είναι η ανακούφιση συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε ανάγκη, οι οποίοι δικαιούνται μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Προβαίνουμε σε ενέργειες με στόχο την εξεύρεση λύσης σε προβλήματα που δυσχεραίνουν το έργο Φορέων και Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δεσμευόμενη πως θα βρισκόμαστε στο πλευρό τους. Oι δύσκολες καθημερινές συνθήκες που όλοι βιώνουμε απαιτούν αλληλεγγύη ευαισθητοποίηση, συστηματική στήριξη και παρουσία.

Oι συνεργάτες μας, συνδράμουν με την παρουσία και τη συμμετοχή τους τις Δράσεις Αγάπης, κάνοντας πράξη την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της Φαρμακοβιομηχανίας.
 

4. Ηθικό Επιχειρείν

Άρρηκτα συνδεδεμένη με τον πυρήνα της εταιρικής κουλτούρας και τη στρατηγική του ΟΦΕΤ είναι η πιστή υποστήριξη των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης και της ηθικής επιχειρηματικότητας.

Την ευθύνη την αναγνωρίζουμε όχι μόνο στη δεοντολογία και τη συνεπή τήρηση των κανόνων της, αλλά και σε τομείς όπως η διαφύλαξη και προάσπιση της πνευματικής ιδιοκτησίας, η προαγωγή της ορθολογικής συνταγογράφησης, η ισορροπημένη στάση απέναντι σε θέματα βιοηθικής, η αδιάκοπη παροχή υπηρεσιών επιστημονικής ενημέρωσης υψηλών απαιτήσεων και η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η InterMed εφαρμόζει το Μοντέλο Responsible Management Excellence και έχει βραβευτεί με το Χρυσό Βραβείο Επιχειρηματικής Ηθικής από το Ελληνικό Δίκτυο Επιχειρηματικής Ηθικής (EBEN GR)

Πατήστε ΕΔΩ για μια σύντομη περιήγηση στον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας

Δείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Επαγγελματιών Υγείας εδώ.

Δείτε τις Αρχές Ενδυνάμωσης Γυναικών εδώ


5. Επιστήμη & Νέα γενιά

Η InterΜed είναι αρωγός σε θέματα επιστήμης γιατί πιστεύει στη δύναμη της γνώσης, ως τον παράγοντα που µας καλλιεργεί και µας εξελίσσει όχι μόνο σε ατομικό αλλά και συλλογικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης πραγματοποιούνται και ενισχύονται με κάθε μέσο δράσεις για την ενίσχυση και την προαγωγή της παιδείας, της έρευνας και της τεχνολογίας, τους τρεις βασικούς πυλώνες που διασφαλίζουν το μέλλον.