Για να σου εξασφαλίσουμε μια καλύτερη εμπειρία στο site μας, χρησιμοποιούμε cookies.

Οικουμενικό Σύμφωνο Ηνωμένων Εθνών

Είμαστε περήφανοι που η InterMed είναι μέλος του Οικουμενικού Σύμφωνου (Global Compact) των Ηνωμένων Εθνών, της μεγαλύτερης διεθνώς εθελοντικής πρωτοβουλίας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην οποία συμμετέχουν χιλιάδες επιχειρήσεις από ολο τον κόσμο.

Η συμμετοχή και υπογραφή της InterMed στο Οικουμενικό Σύμφωνο βεβαιώνει πως υποστηρίζει, ενστερνίζεται και προασπίζει μια σειρά από βασικές αξίες στους τομείς των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Πιο συγκεκριμένα η συμμετοχή της InterMed στο Οικουμενικό Σύμφωνο προσδίδει σημαντικά στην παγκόσμια διάσταση στην οποία προσανατολίζει τις δράσεις της μέσω της εξαγωγικής της δραστηριότητας.

Oι δέκα αρχές είναι οι εξής:

  1. Υποστήριξη και σεβασμός των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρώπινων δικαιωμάτων
  2. Διασφάλιση της μη συνέργειας σε καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  3. Προάσπιση του συνδικαλίζεσθαι και ενεργή αναγνώριση του δικαιώματος για συλλογικές διαπραγματεύσεις
  4. Προάσπιση της εξάλειψης κάθε μορφής καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας
  5. Κατάργηση της παιδικής εργασίας
  6. Εξάλειψη των διακρίσεων σε προσλήψεις και απασχόληση
  7. Υποστήριξη προληπτικής προσέγγισης σε περιβαλλοντικές προκλήσεις
  8. Ανάληψη πρωτοβουλιών για προώθηση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας
  9. Ενθάρρυνση της ανάπτυξης και διάδοσης τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον
  10. Καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλες τις μορφές της συμπεριλαμβανομένων του εκβιασμού και της δωροδοκίας