Για να σου εξασφαλίσουμε μια καλύτερη εμπειρία στο site μας, χρησιμοποιούμε cookies.

Παγκόσμια Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης - Απόλυτος μονόδρομος για την InterMed & τον ΟΦΕΤ

Evdomada viosimis anaptyxis
Imera gis
Imera nerou

Ο Όμιλος ΟΦΕΤ- με τις βιομηχανίες Uni-pharma, InterMed, την εμπορική εταιρεία στην Κύπρο Pharmabelle και την πρότυπη βιομηχανία εκχύλισης φαρμακευτικών φυτών UniHerbo- έχει υιοθετήσει τα κριτήρια ESG και τα πρότυπα Βιώσιμης Ανάπτυξης ως αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής του λειτουργίας, ενώ είναι υπό έκδοση ο νέος Απολογισμός Βιωσιμότητας.

Ο Όμιλος έχει ως στόχο να αυξήσει ακόμη περισσότερο το κοινωνικό του αποτύπωμα, ενώ παράλληλα να μειώσει το περιβαλλοντικό και ενεργειακό αποτύπωμα, παραμένοντας προσηλωμένος στην αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση και στο ΗΘΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ.

Οι 3 πυλώνες της Στρατηγικής του, ΟΦΕΤ, οι οποίες εμπεριέχουν μία ολιστική προσέγγιση της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας μέσω των ESG, αφορούν:

Την ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και το ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ και

Την ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, μέσα από στοχευμένες δράσεις προς την κοινωνία.

Ειδικότερα, μέσω των δράσεων “U & I Care – UNI-PHARMA & INTERMED & Eσύ και Εγώ νοιαζόμαστε», βασικό μέλημα του Ομίλου είναι η διαρκής στήριξη της κοινωνίας και των ευάλωτων ομάδων, σε συνεργασία με Επιστημονικές Εταιρείες, ΜΚΟ αλλά και Ακαδημαϊκούς και Ερευνητικούς φορείς.

Για το Περιβάλλον, υπό την ομπρέλα του «U & I Care» και ειδικότερα των δράσεων «U & I Green – Eσύ και Εγώ νοιαζόμαστε για το περιβάλλον», ο Όμιλος εστιάζει σε δράσεις μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος, προστασίας του υδροφόρου ορίζοντα και των εδαφών, υπεύθυνη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, μείωση των αερίων εκπομπών, 100% ανακύκλωση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων και ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων. Όσον αφορά στην Αγορά, στόχος είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας και η παροχή βέλτιστων και καινοτόμων προϊόντων- φιλικών προς το περιβάλλον και υπηρεσιών.

Επίσης, προτεραιότητα για τους εργαζομένους του Ομίλου είναι η σωστή καθοδήγηση και η συνεχής εκπαίδευση και η εξασφάλιση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Με τους παραπάνω στόχους, ο Όμιλος ΟΦΕΤ αποσκοπεί στη διατήρηση του ηγετικού του ρόλου στην εγχώρια αγορά, αλλά και στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγή ασφαλών και αποτελεσματικών προϊόντων και δράσεων, που αφορούν στη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων ενός Οργανισμού, στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και στην εξασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Η διοίκηση του Ομίλου, υπογραμμίζει την περιβαλλοντικά υπεύθυνη στάση της και τη δέσμευσή της στις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Όπως σημειώνει, με σεβασμό στο περιβάλλον, επενδύει συστηματικά σε δράσεις και πρακτικές πράσινης ανάπτυξης που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Ομίλου ΟΦΕΤ, εξασφαλίζουν εξοικονόμηση της ενέργειας και συμβάλλουν στη βέλτιστη περιβαλλοντική επίδοσή του. Η διαρκής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του Ομίλου, καθώς και η έμπρακτη εφαρμογή των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας είναι για τον Όμιλο ΟΦΕΤ δέσμευση που υλοποιείται συστηματικά με μετρήσιμους στόχους. Ο Όμιλος επενδύει σε πράξεις μακροπρόθεσμης ωφέλειας, δημιουργώντας αξία για τον Άνθρωπο, την κοινωνία αλλά και την οικονομία.

Σχετικά προϊόντα