Για να σου εξασφαλίσουμε μια καλύτερη εμπειρία στο site μας, χρησιμοποιούμε cookies.

Η InterMed τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Γης - 22 Απριλίου 2021

Imera nerou enviroment 1920x1080  002
Imera gis
Perivallon ofet
Intermed fotismos 19

Ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ)- με τις φαρμακοβιομηχανίες του Uni-pharma και InterMed, την εμπορική εταιρεία στην Κύπρο Pharmabelle και την πρότυπη βιομηχανία εκχύλισης φαρμακευτικών φυτών UNIHERBO- τιμά την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Γης- 22 Απριλίου- όχι μόνο μία ημέρα, αλλά όλο το έτος, με μία σειρά σημαντικών ενεργειών.

Ειδικότερα, ο Όμιλος ΟΦΕΤ έχει υιοθετήσει τα κριτήρια SDG και τα πρότυπα Βιώσιμης Ανάπτυξης ως αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής του λειτουργίας, ενώ είναι υπό έκδοση ο νέος Απολογισμός Βιωσιμότητας.

Ο Όμιλος έχει ως στόχο να αυξήσει το κοινωνικό του αποτύπωμα, ενώ παράλληλα να μειώσει το περιβαλλοντικό και ενεργειακό αποτύπωμα, παραμένοντας προσηλωμένος στην ηθική και αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση. Οι άξονες στους οποίους επικεντρώνεται είναι:

Κοινωνία, όπου βασικό μέλημα είναι η ομαλή λειτουργία του Ομίλου προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Περιβάλλον, μέσω των δράσεων “U & I CARE & U & I Green” - UNI-PHARMA & INTERMED, ή «Εσύ και Εγώ νοιαζόμαστε για το περιβάλλον», το Πρόγραμμα εστιάζει σε δράσεις μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος, προστασίας του υδροφόρου ορίζοντα και των εδαφών μέσω ετήσιων δράσεων παράκτιου και υποβρύχιου καθαρισμού θαλασσών με το moto SAVE THE SEA, μείωση των αερίων εκπομπών, 100% ανακύκλωση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, υπεύθυνη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κλπ.

Όσον αφορά στην ευρύτερη αγορά, στόχος είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας και η παροχή βέλτιστων και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Επίσης, προτεραιότητα για τους Εργαζομένους του είναι η σωστή καθοδήγηση και η συνεχής εκπαίδευση και η εξασφάλιση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Με τους παραπάνω στόχους, ο Όμιλος ΟΦΕΤ αποσκοπεί στη διατήρηση του ηγετικού του ρόλου στην εγχώρια αγορά, αλλά και στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την επιθεώρηση συστημάτων, που αφορούν στη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων ενός οργανισμού, στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και στην εξασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Η διοίκηση του Ομίλου, υπογραμμίζει την περιβαλλοντικά υπεύθυνη στάση της και τη δέσμευσή της στις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Με σεβασμό στο περιβάλλον, επενδύει συστηματικά σε δράσεις και πρακτικές πράσινης ανάπτυξης που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Ομίλου, εξασφαλίζουν εξοικονόμηση της ενέργειας και συμβάλλουν στη βέλτιστη περιβαλλοντική επίδοσή του.

Η διαρκής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του Ομίλου, καθώς και η έμπρακτη εφαρμογή των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας είναι για τον Όμιλο ΟΦΕΤ δέσμευση που υλοποιείται συστηματικά με μετρήσιμους στόχους. Ο Όμιλος επενδύει σε πράξεις μακροπρόθεσμης ωφέλειας, δημιουργώντας αξία για την κοινωνία αλλά και την εγχώρια οικονομία.

Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη: Αξία για τον Άνθρωπο, Ευθύνη για την Κοινωνία!

Σχετικά προϊόντα