Για να σου εξασφαλίσουμε μια καλύτερη εμπειρία στο site μας, χρησιμοποιούμε cookies.

Η InterMed στηρίζει την Εθνική & Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Aναπηρία

Amea pagkosmia imera

Εθνική και Παγκόσμια Ημέρα ατόμων με αναπηρία είναι η σημερινή 3η Δεκεμβρίου 2019 και μία ημέρα περισυλλογής από όλους μας.

Στόχος της κάθε ευνομούμενης Πολιτείας είναι η αντιμετώπιση με όρους ισότητας και ευαισθησίας κάθε ατόμου με αναπηρία, ή διαφορετικότητα εάν θέλετε, αλλά και της οικογένειάς του.

Η InterMed στηρίζει τα άτομα με αναπηρία και τις ειδικές ανάγκες. Είναι δε υπερήφανο μέλος του UN Global Compact (Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών), έχοντας ενσωματώσει στην λειτουργία της και τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Μεταξύ αυτών, ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, η καταπολέμηση της διαφθοράς και η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.

Η Ελλάδα οφείλει να κάνει σημαντικά βήματα για να εναρμονίσει την νομοθεσία της με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, σύμφωνα με τις νέες συστάσεις του ΟΗΕ, οι οποίες συγκεντρώνονται στη Σύμβαση των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες.

“Είναι η πιο κατάλληλη εποχή για το αναπηρικό κίνημα να θέσει τις ερωτήσεις του προς την κυβέρνηση και η τελευταία να απαντήσει, για το πώς θα ενσωματώσει τις Συστάσεις του ΟΗΕ, πώς θα εναρμονίσει τη νομοθεσία της χώρας και εν τέλει, πώς θα προχωρήσει στην εφαρμογή της Σύμβασης, ώστε τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους να απολαύσουν πλήρως τα δικαιώματά τους, σε ισότιμη βάση με όλο τον κόσμο”, αναφέρει η Εθνική Συνομοσπονδία των Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).

Τι ζητά ο ΟΗΕ για την εφαρμογή της Σύμβασης των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες

Οι συστάσεις αφορούν άμεσα στην Ελλάδα, στην οποία η κρίση των τελευταίων ετών, εκτός από τις μεγάλες επιπτώσεις που είχε στο βιοτικό επίπεδο των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και στις οικογένειες τους, είχε μεγάλο αντίκτυπο και στο θέμα των δικαιωμάτων.

“Σήμερα, στη λεγόμενη μεταμνημονιακή εποχή, πρέπει να μπει ψηλά στις προτεραιότητες της Πολιτείας η διασφάλιση άσκησης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, ώστε να μη καθιστούν παρίες της κοινωνίας”, αναφέρουν τα μέλη της ΕΣΑμεΑ.

Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, στις 29 Οκτωβρίου, δημοσίευσε τις τελικές Παρατηρήσεις και Συστάσεις της προς την ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή, το τι πρέπει δηλαδή να πράξει η Ελλάδα την επόμενη περίοδο, τόσο σε νομοθετικό όσο και εφαρμοστικό πλαίσιο, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τις διατάξεις της Σύμβασης.

Δείτε επιγραμματικά παρακάτω, όλες τις Παρατηρήσεις και Συστάσεις προς την ελληνική κυβέρνηση:

Βασικά σημεία των παρατηρήσεων και συστάσεων του ΟΗΕ

Υποχρεώσεις της Πολιτείας (άρθρα 1-4)

Εναρμόνιση του νομικού και διοικητικού πλαισίου για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής και σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της Σύμβασης, με σαφή χρονοδιαγράμματα, δείκτες αναφοράς και πιστώσεις προϋπολογισμού.

Εξάλειψη στη νομοθεσία της υποτιμητικής γλώσσας που αναφέρεται στα άτομα με αναπηρία.

Νομοθετικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας από τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας.

Ισότητα και μη διάκριση (άρθρο 5)

Γυναίκες και κορίτσια με αναπηρία (άρθρο 6)

Παιδιά με αναπηρία (άρθρο 7)

Μ.Μ.Ε. και αναπηρία (άρθρο 8)

Προσβασιμότητα (άρθρο 9)

Ελευθερία και ασφάλεια του ατόμου (άρθρο 14)

Απαλλαγή από βασανιστήρια και σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία (άρθρο 15)

Αυτόνομη διαβίωση και ένταξη στην κοινότητα (άρθρο 19)

Ελευθερία της έκφρασης και της γνώμης και πρόσβαση στην πληροφορία (άρθρο 21)

Εκπαίδευση (άρθρο 24)

Υγεία (άρθρο 25)

Αποκατάσταση (άρθρο 26)

Εργασία και απασχόληση (άρθρο 27)

Δίκαιο ασφαλιστικό σύστημα για όλους- δίκαιη φορολόγηση (άρθρο 28)

Συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, την αναψυχή, τον ελεύθερο χρόνο και τον αθλητισμό (άρθρο 30)

Σχετικά προϊόντα