Ανθρώπινο Δυναμικό

Οι Άνθρωποί μας, η δύναμή μας

Αναγνωρίζουμε ότι οι Άνθρωποί μας είναι η Δύναμή μας, το πολυτιμότερο κεφάλαιο για την επίτευξη των στρατηγικών µας στόχων και τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητάς µας.

Στόχος µας είναι η εξασφάλιση ενός άριστου, ασφαλούς και δίκαιου εργασιακού περιβάλλοντος, που σέβεται τον άνθρωπο και προάγει την εμπιστοσύνη, το ομαδικό πνεύμα και την αποτελεσματικότητα. Δεσμευόμαστε να παρέχουμε άριστες συνθήκες εργασίας, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, αποφεύγοντας τις διακρίσεις και προσφέροντας ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης. Ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη των ατομικών δεξιοτήτων, την ατομική προσφορά, την ομαδικότητα, και τη δημιουργικότητα και αγαπάμε την ευθύνη!

Περισσότεροι από 175 εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένου και του επιστημονικού προσωπικού, τους ερευνητές και τα διοικητικά στελέχη, δουλεύουν μαζί με κοινό σκοπό την επίτευξη της αριστείας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Η διαρκής επένδυσή μας στην αύξηση των θέσεων εργασίας, στην εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού μας και στην εμπνευσμένη διοίκησή του έλαβε διεθνή αναγνώριση το 2016, όταν η InterMed πιστοποιήθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Investors In People για την εφαρμογή του ομώνυμου προτύπου.

Αν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στην ομάδα μας μπορείτε να υποβάλετε το Βιογραφικό σας ΕΔΩ ή στο hr@intermed.com.gr, γνωρίζοντας ότι θα το διαχειριστούμε με απόλυτη εχεμύθεια και διακριτικότητα. Ακόμη κι αν δεν σας καλέσουμε άμεσα για συνέντευξη, θα διατηρήσουμε το βιογραφικό σας στο αρχείο μας για πιθανή μελλοντική χρήση.